ส่งต่อให้เพื่อน

ปราสาทเปือยน้อย เมืองขอนแก่นปราสาทเปือยน้อย เมืองขอนแก่นปราสาทเปือยน้อย เมืองขอนแก่นปราสาทเปือยน้อย เมืองขอนแก่น

ปราสาทเปือยน้อย

ปราสาทเปือยน้อย หรือพระธาตุกู่ทอง ถือเป็นปราสาทหินแบบเขมรที่สมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ปราสาทเปือยน้อย หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าพระธาตุกู่ทอง สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 เป็นศิลปะผสมระหว่างศิลปะเขมตรแบบบาปวนและแบบนครวัด สิ่งก่อสร้างภายในบริเวณปราสาทเป็นไปตามแบบแแผนของศาสนสถานขอมโบราณ หน้าบันขององค์ปรางค์ประธานสลักเป็นพระยานาคราช มีลวดลายสวยงาม ทับหลังสลักเป็นรูปนารายณ์บรรทมสินธุ์ ซึ่งนับว่ายังอยู่ในสถาพที่สมบูรณ์ มีโคปุระหรือซุ้มประตูอยู่ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ด้านข้างโคปุระเจาะเป็นช่องหน้าต่างที่เรียกว่า “กำแพงแก้ว” มีฐานเป็นบัวคว่ำบัวหงาย มีการสลักศิลาแลงเป็นร่องแบบลาดบัว

ใครที่หลงใหลในความงดงามของประวัติศาสตร์ต้องมาชมให้ได้สักครั้ง เพราะนอกจากความงามแล้วสถานที่แห่งนี้ยังมีสิ่งที่ให้เรียนรู้อีกมาก

ส่งต่อให้เพื่อน