ส่งต่อให้เพื่อน

พระธาตุเรณู (ประจำวันเกิดวันจันทร์)

พระธาตุเรณู

พระธาตุเรณู (ประจำวันเกิดวันจันทร์)

พระธาตุเรณู (ประจำวันเกิดวันจันทร์)

องค์พระธาตุเรณูประดิษฐาน ณ วัดธาตุเรณ อำเภอเรณูนคร ห่างจากเมืองนครพนมประมาณ 50 กิโลเมตร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2406 โดยจำลองมาจากพระธาตุพนมองค์ดั้งเดิม ภายในพระธาตุ เป็นโพรงบรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน และของมีค่า เครื่องกกุธภัณฑ์ของ พระยาและเจ้าเมือง ภายในโบสถ์ยังประดิษฐาน พระองค์แสน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองคำศิลปะแบบลาว ปางสมาธิ เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง อำเภอเรณู

คนที่เกิดวันจันทร์มักเป็นคนที่มีเสน่ห์ แนะนำ ให้ไปไหว้ “พระธาตุเรณู” เชื่อว่าผู้ที่ได้นมัสการ แล้วจะมีรูปงามผ่องใส ผิวพรรณงดงาม ตรงกับลักษณะเทพประจำวันจันทร์

ส่งต่อให้เพื่อน