ส่งต่อให้เพื่อน

พระมหาธาตุแก่นนคร

พระธาตุแก่นนคร หรือ พระธาตุ 9 ชั้น ตั้งอยู่ถนนกลางเมือง ภายในวัดหนองแวง (พระอารามหลวง) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่ออิฐถือปูนเรือนยอดทรงเจดีย์ เป็นสถานที่บรรจุพระสารีริกธาตุ และรวบรวมคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา บานประตูและหน้าต่างแต่ละขั้นแกะสลักภาพชาดก ภาพพุทธประวัติ ภาพประจำวัน ภาพแกะสลักรูปพรหม 16 ชั้น และภาพในพิธีต่างๆ ภายในฝาผนัง 4 ด้านมีภาพประวัติเมืองขอนแก่น และชั้นที่ 9 เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุกลางบุษบก และเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ตัวเมืองขอนแก่นที่สวยงามทั้ง 4 ด้านโดยเฉพาะทางด้านทิศตะวันออกสามารถมองเห็นบึงแก่นนครได้สวยงามมาก ซึ่งทางวัดได้จัดให้มีมัคคุเทศน์นำชม อธิบายภาพเขียนต่างๆ รวมทั้งสิ่งของที่จัดแสดงไว้ เพื่อให้ผู้เข้าชมเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น

ส่งต่อให้เพื่อน