ส่งต่อให้เพื่อน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร เป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และโบราณวัตถุที่สำคัญของ จ.ชุมพร สร้างเมื่อปี 2538 มีลักษณะโดดเด่น ทันสมัย และเอื้อประโยชน์ใช้สอยครบถ้วนตามแนวคิดของพิพิธภัณฑสถานสมัยใหม่ ประกอบด้วยห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวร และนิทรรศการพิเศษ คลังพิพิธภัณฑ์ สำนักงาน ตลอดจนพื้นที่ส่วนบริการอื่นๆ อาทิ ห้องอเนกประสงค์เพื่อการบรรยายสรุป หรือใช้เป็นห้องประชุมและจัดกิจกรรมต่างๆขนาด 80-100 ที่นั่ง ห้องสมุด มุมพักผ่อน ร้านขายหนังสือและของที่ระลึก เป็นต้น พิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชม 09.00-16.00 น ค่าเข้าชมคนไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท

ส่งต่อให้เพื่อน
สถานที่อื่นที่น่าสนใจ