ส่งต่อให้เพื่อน

มหาเจดีย์ชเวดากอง

มหาเจดีย์ชเวดากอง

เจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองพม่า หนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโลก ตามตำนานเล่าว่าภายในมหาเจดีย์บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้า 8 เส้น ซึ่งประทานแก่วาณิชสองพี่น้องสร้างเป็นมหาเจดีย์เพื่อเป็นที่สักการะแก่ปวงชน มีอายุ 2,500 ปี สูง 326 ฟุต ยอดบนสุดของเจดีย์หุ้มด้วยทองคำแท้หนัก 2 ตัน ประดับด้วยเพชร 5,548 เม็ด และพลอย 2,317 เม็ด รวมถึงทับทิมขนาดเท่าไข่ไก่

ส่งต่อให้เพื่อน