ส่งต่อให้เพื่อน

วัดทุ่งเศรษฐี

ภายในวัดทุ่งเศรษฐี เป็นที่ประดิษฐานมหาเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุ (มหาเจดีย์รัตนะ) เป็นเจดีย์ที่มีความงดงาม แสดงถึงศิลปะร่วมสมัยที่ผสมผสานกับศิลปะพื้นบ้านอีสานได้อย่างลงตัวและงดงาม สร้างตามคติความ เชื่อในเรื่องจุดบรรจบของสามโลก ซึ่งประกอบด้วย โลกสวรรค์ โลกมนุษย์ และโลกบาดาล ใต้มหาเจดีย์ฯ ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระองค์ดำที่งดงาม และเป็นห้องแสดงปริศนาธรรม ผู้ที่มากราบไหว้บูชามหาเจดีย์ฯ สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับเจดีย์องค์สำคัญสามองค์ของสามโลก คือ เจดีย์จุฬามณีบนสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ นาคเจดีย์ในนาคภิภพ (บาดาล) และมหาเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุ (มนุษย์) ผู้ใดที่ได้สักการะบูชามหาเจดีย์ฯ แห่งนี้เพียงแห่งเดียวย่อมเท่ากับการได้กราบไหว้บูชามหาเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ 3 แห่งในสามโลก

ส่งต่อให้เพื่อน
ตำแหน่งที่ตั้ง / ติดต่อ

Mueang Khon Kaen District, Khon Kaen