ส่งต่อให้เพื่อน

อุทยานแห่งชาติน้ำพอง

อุทยานแห่งชาติน้ำพอง

มีพื้นที่คลอบคลุมหลายอำเภอในจังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์ เป็นแหล่งน้ำของลำน้ำชี ลำน้ำพอง และแหล่งสมุนไพร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ป่าเต็งรัง และป่าดิบแล้ง ในบริเวณอุทยานมีจุดชมวิวอยู่หลายแห่ง ได้แก่ “จุดชมวิวหินช้างสี” เป็นกลุ่มหินใหญ่บนสันเขาป่าโสกแต้ ด้านข้างหินมีรอยดินที่ช้างใช้ลำตัวสีก้อนหินติดอยู่ ใช้เวลาเดินเท้าจากที่ทำการประมาณ 2 ชั่วโมง หรือโดยรถยนต์จากสวนป่าโสกแต้ประมาณ 8 กิโลเมตร จากจุดนี้สามารถมองเห็นทัศนียภาพของอ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์และเมืองขอนแก่นได้ ถ้าเดินเท้าจากจุดนี้ไป 30 นาทีจะเป็น “จุดชมวิวพลาญชาด” เป็นลานหินที่มีต้นชาดขึ้นอยู่ ถัดไปไม่ไกล คือ “ผาสวรรค์” เป็นหน้าผาบนเทือกเขาป่าโสกแต้อยู่บริเวณบ้านโนนสวรรค์ อำเภออุบลรัตน์ เป็นจุดชมทัศนียภาพของอ่างเก็บน้ำที่งดงามอีกจุดหนึ่ง สถานที่ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งก็คือ “โพนคำ” เป็นบ่อหินกลมคล้ายปล่องภูเขาไฟเกิดจากสภาพทางธรณีวิทยา

ส่งต่อให้เพื่อน
ตำแหน่งที่ตั้ง / ติดต่อ

ตู้ ปณ.13 (ดอนโมง)  อ. หนองเรือ  จ. ขอนแก่น   40240

สถานที่อื่นที่น่าสนใจ