ส่งต่อให้เพื่อน

โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ จังหวัดชุมพร

โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ จังหวัดชุมพร

จังหวัดชุมพรมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ไม่ว่าจะเป็นชายหาด ท้องทะเลแสนงาม หรือน้ำตกกลางผืนป่า แต่สำหรับจุดหมายที่จะพูดถึงในครั้งนี้คือพื้นที่รอยต่อ ที่เรียกว่าแนวสันทรายบางเบิด แนวสันทรายที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย ซึ่งมีจุดสิ้นสุดเริ่มต้นที่ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาสิ้นสุดที่บ้านถ้ำธง ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ในเขตโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ อำเภอปะทิว

โครงการพัฒนาส่วนพระองค์--จังหวัดชุมพร

จุดเริ่มต้นโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ จังหวัดชุมพร

ย้อนไปในปี พ.ศ. 2541 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชกระแสรับสั่งให้โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ได้ริเริ่มพัฒนาที่ดินบริเวณบ้านน้ำพุ ซึ่งมีพื้นที่ติดชายทะเลและถูกกระแสลมพัดพาเอาเม็ดทรายขึ้นมาทับถมจนกลายสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมบนเนินทราย ให้มีการปรับปรุงหน้าดินให้มีความเหมาะสมเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยทางการเกษตร นอกจากนี้โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ยังเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ มีระยะทางกว่า 2.3 กิโลเมตร ซึ่งมีที่มาจากการทำวิจัยปลูกพันธุ์ไม้โตเร็วของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดชุมพร

โครงการพัฒนาส่วนพระองค์-ชายหาด

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยจุดที่น่าสนใจภายในโครงการแห่งนี้คือที่ตั้ง ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลที่มีชายหาดยาว มีทิวต้นสนที่สวยงาม มีบรรยากาศที่ร่มรื่น เงียบสงบ มีแปลงดอกหน้าวัวให้ได้ชม โดยพันธุ์ที่น่าสนใจคือดอกหน้าวัวที่มีชื่อว่า “ชมพูชุมพร” เป็นการผสมสายพันธุ์ของดอกหน้าวัวที่ออกมาเป็นสีชมพู และมีที่โครงการแห่งนี้ที่เดียว โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานชื่อ “ชมพูชุมพร” ซึ่งเราสามารถชมการสาธติ การปลูกดอกหน้าวัวปลอดสารพิษในโรงเพาะชำพร้อมยลโฉมความงดงามได้

โครงการพัฒนาส่วนพระองค์-กาแฟขี้ชะมด

ภายในพื้นที่แห่งนี้ยังมีแปลงปลูกพืชแบบผสมผสานให้ได้เรียนรู้อีกหลากหลายแบบ มีเส้นทางแห่งดอกไม้นานาชนิดที่สามารถเดินลัดเลาะสูดกลิ่นหอมของหมู่มวลดอกไม้ อย่างดอกพันจำ ดอกโมกเครือ และดอกกาทุ อีกอย่างที่ไม่ควรพลาดคือกาแฟขี้ชะมด ซึ่งภายในโครงการมีการเลี้ยงตัวชะมดเพื่อให้กินกาแฟ ซึ่งเราสามารถติดต่อเข้าชม เรียนรู้เรื่องราวของกาแฟขี้ชะมด

โครงการพัฒนาส่วนพระองค์-กาแฟขี้ชะมด-ชุมพร

พร้อมชิมรสของกาแฟขี้ชะมดได้ สำหรับในส่วนของเส้นทางศึกษาธรรมชาตินั้นมีพืชถิ่นที่หาชมยากให้ได้ชมได้ศึกษา อย่างต้นตานซ่าน หรือว่านดอกดิน ต้นเสม็ดชุนแดง ไม้ยืนต้นแห่งป่าสันทรายอายุนับร้อยปี และพืชชนิดอื่นๆ อีกมากมาย และนอกจากนี้ยังมีของฝาก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ เช่น กาแฟขี้ชะมด น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ น้ำส้มควันไม้ และสเปรย์กันยุงสมุนไพร เป็นต้น และภายในบริเวณของพื้นที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์บางเบิดแห่งนี้ยังมีสันทรายบางเบิด สิ่งที่ธรรมชาติได้ สร้างสรรค์เป็นผลงานที่น่าทึ่ง เป็นสันทรายขนาดยักษ์สูงราว 20 เมตร บริเวณหาดบางเบิด ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย ด้วยลักษณะภูมิศาสตร์ที่อยู่ท่ามกลางคลื่นลมทะเลที่ค่อนข้าง

โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ชุมพร

แรง พัดทรายให้ทับถมมานานนับพันปี ไม่ว่าจะมองจากชายหาดหรือขึ้นไปยืนบนสันทรายก็ล้วนตื่นตาตื่นใจไม่น้อย โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ จังหวัดชุมพร พรั่งพร้อมด้วยสิ่งที่น่าเรียนรู้ เป็นศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ควรค่าแก่การศึกษา

โครงการพัฒนาส่วนพระองค์

โครงการพัฒนาส่วนพระองค์อยู่ที่ไหน

ประชาชนต้องอยู่ดีกินดี

โครงการพัฒนาส่วน-ตำบลปากคลอง

ปัจจุบันโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ จังหวัดชุมพร มี คุณนิภาภรณ์ รักษา เป็นผู้ดูแลโครงการพัฒนาส่วนพระองค์แห่งนี้ คุณนิภาภรณ์ได้เล่าถึงเรื่องราวโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ จังหวัดชุมพรแห่งนี้ว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีที่ดินส่วนพระองค์ที่บ้านน้ำพุ ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เนื้อที่ประมาณ 448 ไร่ มีพระราชกระแสรับสั่งให้โครงการพัฒนาส่วนพระองค์เป็นผู้รับผิดชอบ โครงการพัฒนาที่ดินแปลงนี้ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ โดยให้อนุรักษ์สภาพแวดล้อมเดิมซึ่งมีสภาพเป็นสันทรายป่าชายหาด พัฒนาพื้นที่ และให้ความรู้เกษตรกร โดยการปรับปรุงดินตาม

โครงการพัฒนาส่วนพระองค์-นิภาภรณ์-รักษา

ความเหมาะสมเพื่อให้เกษตรกรสามารถรู้จักวางแผนการทำงาน ตั้งแต่การผลิต การดูแลรักษา การจัดจำหน่าย ตลอดจนการจัดทำบัญชีฟาร์ม ช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้ และเมื่อมีความชำนาญแล้วก็สามารถขยายผลไปสู่การจัดจำหน่ายในประเทศ สิ่งสำคัญที่สุดที่พระองค์ทรงเน้นย้ำและมีพระราชดำรัสอยู่เสมอนั่นก็คือ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์อยู่ที่ไหน ประชาชนต้องอยู่ดีกินดี ตลอดจนสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้” คุณนิภาภรณ์เล่าต่อว่า “ปัจจุบันที่นี่ยังเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ มีต้นไม้ ดอกไม้นานาชนิด อาทิ ต้นเสม็ดชุน ไม้ยืนต้นแห่งป่าสันทรายอายุนับร้อยปี ว่านดอกดิน พืชพื้นถิ่นหาชมยาก ดอกพันจำ ดอกโมกเครือ ดอกกาทุ และชมการสาธิตการปลูก ดอกหน้าวัวปลอดสารพิษในโรงเพาะชำ และสุดท้ายนักท่องเที่ยวสามารถซื้อของฝากเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ อาทิ กาแฟขี้ชะมด น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ น้ำส้มควันไม้ และสเปรย์กันยุงสมุนไพร เป็นต้น”

โครงการพัฒนาส่วน-อำเภอปะทิว

ส่งต่อให้เพื่อน
สถานที่อื่นที่น่าสนใจ