ส่งต่อให้เพื่อน

จังหวัดชุมพรจัดกิจกรรมวันรักษ์เกาะไข่ ครั้งที่ 2

จังหวัดชุมพรจัดกิจกรรมวันรักษ์เกาะไข่ ครั้งที่ 2

สายการบินนกแอร์ สถานีชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมวันรักษ์เกาะไข่ ครั้งที่ 2 ภายใต้กิจกรรม “วันทะเลโลก ประจำปี 2560 (WORLD OCEANS DAY 2017)” โดยมี คุณโสภณทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง และ คุณณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่ราชการจังหวัดชุมพร ให้เกียรติเป็นประธานร่วมเปิดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีประชาชนจิตอาสากว่า 600 คนร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาดบ้านหินกบและชายหาดเกาะไข่ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ หอยมือเสือ เต่าทะเล ปลิงทะเล และปูม้า รวมทั้งวางทุ่นอนุรักษ์แนวเขตปะการัง และปลูกกิ่งปะการัง นอกจากนั้นยังมีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนหันมาใส่ใจร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรใต้ท้องทะเลไทยอีกด้วย

ส่งต่อให้เพื่อน