ส่งต่อให้เพื่อน

ต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาร่วมศึกษาดูงาน ณ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด

ต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาร่วมศึกษาดูงาน ณ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด

คุณอรอนงค์ กันหาเล่ห์ ผู้จัดการสายการบินนกแอร์ สถานีร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะคุรุศาสตร์ วิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมการทำงานของสายการบิน ณ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด นอกจากนั้นสายการบินนกแอร์ยังได้รับเกียรติให้เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เรื่องการบริการอย่างมืออาชีพแก่นักศึกษา โดยการบรรยายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนตามหลักสูตรของภาควิชา และเพื่อแนะนำแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งนอกจากน้องๆ นักศึกษาจะได้รับความรู้ในเรื่องของการให้บริการแล้วยังได้ร่วมเล่นเกมตอบคำถามชิงรางวัลของที่ระลึกจากนกแอร์ติดไม้ติดมือกลับบ้านกันไปด้วย

ส่งต่อให้เพื่อน