ส่งต่อให้เพื่อน

นกแอร์จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

นกแอร์จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น โดยมี คุณสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในการประชุม และมีคณะกรรมการของบริษัทเข้าร่วมการประชุม

ส่งต่อให้เพื่อน