ส่งต่อให้เพื่อน

นกแอร์ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน AOC ใหม่

นกแอร์ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน AOC ใหม่

คุณพาที สารสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินนกแอร์ รับมอบใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศฉบับใหม่ (AOC Recertification) ตามมาตรฐาน ICAO จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) จาก คุณจุฬา สุขมานพ

ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ณ หอประชุม อาคารสโมสร กระทรวงคมนาคม โดยได้รับเกียรติ

จาก คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน และสักขีพยานการรับมอบ ซึ่งสายการบิน

นกแอร์ยังคงมีการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ

ส่งต่อให้เพื่อน