ส่งต่อให้เพื่อน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ร่วมสืบสานงานสงกรานต์ จัดงาน Thai Community Family Day 2017

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ร่วมสืบสานงานสงกรานต์ จัดงาน Thai Community Family Day 2017

คุณอุรีรัชต์ รัตนพฤกษ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เป็นประธานเปิดงาน Thai Community Family Day 2017 ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ เพื่อให้ชาวไทยในนครโฮจิมินห์ และจังหวัดในเขตกงสลุ ได้พบปะทำความรู้จัก และมีกิจกรรมร่วมกันตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนไทยในเขตกงสุล โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมมากมาย อาทิ แข่งขันฟุตบอลสามัคคี กิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว กิจกรรมซุ้มเกม และการละเล่นแบบไทย การจับรางวัลสอยดาว การประกวดหนูน้อยสงกรานต์ โอกาสนี้สายการบินนกแอร์ โดย คณุ ณัฏฐรินทร์ สวัสดิ์ภักดี ผู้จัดการทั่วไป สำนักงานโฮจิมินห์ เป็นตัวแทนมอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีจากกิจกรรมจับรางวัลด้วย

ส่งต่อให้เพื่อน