ส่งต่อให้เพื่อน

ไปเที่ยว ทำเงินหาย อย่าตกใจ

ไปเที่ยว ทำเงินหาย อย่าตกใจ

ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาเรื่องโจร มิจฉาชีพ หรือความขี้หลงขี้ลืมของนักท่องเที่ยวเองทำให้ทรัพย์สินสูญหาย และหากในสัมภาระที่สูญหายประกอบไปด้วยกระเป๋าสตางค์และโทรศัพท์ด้วยแล้ว ความวุ่นวายจะเกิดขึ้นทันที อย่าเพิ่งตื่นตกใจไปหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น เพียงคุณปฏิบัติตามคำแนะนำของเรา เรื่องวุ่นวายก็จะง่ายขึ้น

  • แจ้งความทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นให้รีบแจ้งความกับสถานีตำรวจที่อยู่ใกล้เคียงที่สุด หากโชคดีอาจมีคนนำมาส่งคืน
  • ติดต่อสถานทูตรีบดำเนินการติดต่อกับเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยที่ใกล้เคียงทันที หากเกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างวันหยุดของสถานทูตสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ hotline ของแต่ละสถานทูต โดยสถานทูตจะดำเนินการติดต่อญาติให้ผู้เสียหาย ซึ่งสถานทูตจะเป็นตัวกลางให้
  • ขอหยิบยืมเงินกรณีที่ไม่มีญาติ หรือติดต่อญาติไม่ได้ ผู้เสียหายสามารถหยิบยืมเงินจากทางสถานทูตได้ แต่ต้องเซ็นสัญญา 2 ฉบับ สัญญาฉบับแรกคือสัญญารับสภาพหนี้ และสัญญาชดใช้เงินคืน โดยจำนวนเงินที่ให้ยืมขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับสถานการณ์ในตอนนั้น
  • ยืมมาแล้วอย่าคิดชิ่งหากกลับสู่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางกระทรวงการต่างประเทศให้เวลาชดใช้หนี้ที่ยืมมาเป็นเวลา 2 ปี และในระหว่างที่ยังใช้หนี้ไม่หมดคุณจะไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศไทยได้
  • สำเนาต้องมีการเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศนั้นควรถ่ายสำเนาหนังสือเดินทาง-ตั๋วเครื่องบินไว้ 1-2 ฉบับ และแยกเก็บไว้ต่างหากกับกระเป๋าพกพาหลัก หากสูญหายจะยังพอมีหลักฐานได้ สะดวกต่อการดำเนินการของเจ้าหน้าที่และผู้ติดต่อ
ส่งต่อให้เพื่อน