ส่งต่อให้เพื่อน

วัดพระแก้ว-สนามหลวง

วัดพระแก้ว-สนามหลวง

ชมความงามวัดพระแก้ว สูดอากาศอันสดชื่นที่สนามหลวง
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่เรียกกันทั่วไป ว่า วัดพระแก้ว เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทย สถาปัตยกรรมและศิลปกรรม อันเป็นมรดกชิ้นเอกของชาติที่ซึ่งมีความวิจิตรงดงามมาก วัดพระแก้วเป็นสถานที่ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตของคนไทยจะต้องไปให้ได้ และถึงแม้ว่าครั้งนี้จะไม่ได้เข้าไปสักการะพระแก้วมรกต แค่เพียงชมความงามอยู่ด้านนอกรั้วของพระบรมมหาราชวังยังรับรู้ถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ศิลปวัฒนธรรมไทยที่ทรงคุณค่า เพราะที่นี่เปรียบเสมือนแลนด์ มาร์คของกรุงเทพมหานครของคนไทย ซึ่งครั้งนี้ได้ปั่นจักรยานชมทัศนียภาพโดยรอบพระบรม มหาราชวัง และปั่นไปสูดอากาศบริสุทธิ์ที่สนามหลวง ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับพระบรมมหาราชวัง และถือโอกาสหยุดพักที่สนามหลวง การที่ได้ยืนมอง สนามหญ้าสีเขียวขจีอันกว้างใหญ่ สูดลมหายใจลึกๆ ให้เต็มปอดก็ทำให้คลายเหนื่อยจากการปั่นจักรยานได้เป็นอย่างดี และเมื่อหันกลับไปยังพระบรมมหาราชวังก็ทำให้จิตใจสงบ

BKK4

BKK3

ส่งต่อให้เพื่อน