ส่งต่อให้เพื่อน

นกแอร์พาน้องออกเดินทางมอบโอกาสเรียนรู้นอกห้องเรียน

นกแอร์พาน้องออกเดินทางมอบโอกาสเรียนรู้นอกห้องเรียน

สายการบินนกแอร์ร่วมกับโครงการปันฝันปันยิ้ม ที่จัดขึ้นโดยกองทัพบก นำน้องๆ จากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดลำพูน เดินทางไปทัศนศึกษา และทำกิจกรรมที่จังหวัดเชียงใหม่ ในสถานที่ต่างๆ ที่น่าสนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้น้องๆ ได้ออกมาสัมผัสประสบการณ์ดีๆ นอกห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นการร่วมส่งเสริมการเรียนรู้ และสนับสนุนเด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับการสนับสนุนทางการศึกษาที่ดี ซึ่งน้องๆ ทุกคนต่างมีความสุขที่ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ส่งต่อให้เพื่อน