เวียดนาม / ฮานอย

ส่งต่อให้เพื่อน

ฮานอย เมืองที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับพันปี เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามที่ยังคงเต็มไปด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่สามารถหยุดสายตาทุกคู่ให้ตราตรึงราวกับต้องมนต์รวมไปถึงวิถีชิวิตแสนเรียบง่ายที่ดำเนินไปตามแบบแผนวัฒนธรรมดั้งเดิม ผนวกกับความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมารุ่นต่อรุ่น ยิ่งชวนให้ต้องเข้าไปเรียนรู้และสัมผัส

ตามรอย