เลย

ส่งต่อให้เพื่อน

มนต์เสน่ห์ของจังหวัดเลยคือเป็นเมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม เพราะได้ว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยภูเขาสลับซับซ้อนท่ามกลางสายหมอกปกคลุมเหนือยอดภู อุดมไปด้วยพืชพรรณไม้ป่านานาชนิดที่รู้จักกันดีคือ ภูกระดึง ภูหลวง ภูเรือ ภูลมโล ภูทอก สวนหินผางาม อากาศอันเย็นสบาย ทัศนียภาพงดงาม และยังมีประเพณีวัฒนธรรมอันแตกต่างไปจากถิ่นอื่นซึงได้แก่การละเล่นผีตาโขน และสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทางพระพุทธศาสนาที่เป็นที่นิยมของจังหวัดเลย คือ วัดพระธาตุศรีสองรัก วัดพระธาตุสัจจะ วัดเนรมิตรวิปัสสนา และวัดโพนชัย ที่สำคัญมาเยือนเมืองเลยครั้งใด อย่าลืมแวะมาชื่นชมบรรยากาศความเก่าแก่ของบ้านเรือนริมแม่น้ำโขงที่ทรงคุณค่า “เชียงคาน” เมืองที่รอคอยนักเดินทางมาสัมผัสเสน่ห์ และกลิ่นอายของความโบราณ ความโรแมนติก ในดินแดนมหัศจรรย์แห่งนี้

ตามรอย