แม่สอด

ส่งต่อให้เพื่อน

อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นอำเภอที่ติดชายแดน ที่แรกที่ต้องไปก็คือ สะพานมิตรภาพไทย-พม่า ใกล้ตลาดริมเมย แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ หลังจากนั้นแวะนมัสการศาลหลักเมืองแม่สอด หลังจากนั้นออกไปท่องเที่ยวนอกเมืองตามสถานที่แนะนำดังนี้ ศาลเจ้าพ่อพะวอ ตั้งอยู่บนเนินดินเชิงเขาพะวอบนถนนสายตาก-แม่สอด ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระธาตุหินกิ่วดอยดินกี่ หรือ เจดีย์หินพระอินทร์แขวนอยู่เขตบ้านวังตะเคียน เป็นสิ่งที่เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดตากและใกล้เคียงหลั่งไหลมากราบไหว้เสมอ วัดโพธิคุณ (วัดห้วยเตย) ภายในอุโบสถประดิษฐาน พระตรีโลกเชษฐ์ วัดชุมพลคีรี (วัดกลาง) ภายในประดิษฐานเจดีย์สีทององค์ใหญ่จำลองแบบมาจากเจดีย์ชเวดากองของพม่า วัดไทยวัฒนาราม (วัดแม่ตาวเงี้ยว หรือวัดไทยใหญ่) มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบไทใหญ่ และบ่อน้ำพุร้อนแม่กาษา นอกเหนือจากน้ำพุร้อนแล้วยังมีบ่อน้ำร้อนอีก 2 บ่อ อุณหภูมิของน้ำสูงประมาณ 75 องศา

1

พาเที่ยวในแม่สอด

0

อร่อยในแม่สอด

0

ที่พักในแม่สอด
แผนที่แม่สอด
ตามรอย