พิษณุโลก

ส่งต่อให้เพื่อน

มาท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก เริ่มจากนมัสการพระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวพิษณุโลก และชมความงามต่างๆในเมืองได้แก่ สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ พิพิธภัณฑ์ชาวแพ สถานีรถไฟ หอนาฬิกา พระบรมราชานุสาวรีย์เจ้าพระยาจักรี สะพานเอกาทศรฐ ตะแลงแกง คูเมือง วัดวิหารทอง ศาลสมเด็จพระนเรศวร ( พระราชวังจันทน์ ) ศาลหลักเมือง วัดใหญ่และชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน จ่าทวี ซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็นขุมทรัพย์ทางประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาไทย นักท่องเที่ยวส่วนมากนิยมมาสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวในตัวเมืองพิษณุโลก โดยการนั่งสามล้อเพราะว่าสามารถชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองในเวลากลางคืน ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งสามล้อจะขับผ่านย่านการค้าของเมือง ตลาด โบราณสถานต่างๆ จากนั้นต่อด้วยการชมความงามธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า และการล่องแก่งเป็นประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งที่น่าตื่นเต้นและน่าสนใจมาก นอกจากจะมีความตื่นเต้นแล้ว ยังได้ตื่นตาตื่นใจไปกับธรรมชาติ ป่าเขาลำเนาไพรของลุ่มแม่น้ำเข็กอีกด้วย

ตามรอย