แพร่

ส่งต่อให้เพื่อน

แพร่ หรือเมืองพลนคร เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีวิถีชีวิตเรียบง่าย จึงเหมาะที่จะเที่ยวแบบ Slow Life สบายๆ ในเมือง จะท่องเที่ยวด้วยการปั่นจักนยานหรือใช้บริการสามล้อถีบก็ได้ ซึ่งทำให้ได้สัมผัสบรรยากาศของเมืองแพร่อย่างแนบชิด สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมายอาทิวัดวาอาราราม ตลอดจนบ้านเรือนไม้เก่าแก่ ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลกันมาก อาทิวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร วัดจอมสวรรค์ บ้านประทับใจ คุ้มวงศ์บุรี และพิพิธภัณฑ์เสรีไทย อีกทั้งยังมีพระธาตุเจ้าที่มีอายุกว่าร้อยปีอันงดงามรวมกันอยู่มากที่สุดในประเทศ ณ เมืองพลนคร ให้ไหว้สา เสริมบารมี เสริมสิริมงคลให้กับชีวิต ที่พระธาตุจอมแจ้ง พระธาตุดอยเล็ง พระธาตุช่อแฮ พระธาตุสุโทนมงคลคีรี พระธาตุเนิ้ง พระธาตุศรีดอนคำ และพระธาตุหนองจันทร์ “แพร่” แม้จะเป็นเมืองเล็กๆ แต่มากมายด้วยเรื่องราวที่ น่าสนใจ และสถานที่ท่องเที่ยวที่มากด้วยคุณค่าทางจิตใจ

ตามรอย