ร้อยเอ็ด

ส่งต่อให้เพื่อน

เยือนเมืองสิบเอ็ดประตู แหล่งอารยธรรมโบราณมากล้น ข้าวหอมมะลิแท้แห่งทุ่งกุลาร้องไห้ ต้องมนต์เสน่ห์สถาปัตยกรรมโบราณ ตระการตากับกู่ (ปราสาท) สมัยเขมรที่สมบูรณ์ ยลพระพุทธรูป ปางประทานพรที่สูงที่สุดในประเทศไทย แห่งวัดบูรพาภิราม ชมศิลปะอุโบสถลวดลายสวยงาม เล่าเรื่องพุทธประวัติที่วัดกลางมิ่งเมือง แล้วไปรู้จักต้นไม้หลากสายพันธ์ที่สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ไปชมรูปปั้นอันสวยงามของพระเวสสันดรชาดกทั้ง 13 กัณฑ์ เดินเล่นที่สัญลักษณ์เมืองบึงพลาญชัย ก่อนขึ้นไปไหว้พระและชมความโอ่อ่าศิลปกรรมร่วมสมัยของวัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม สัมผัสกลิ่นไอธรรมชาติแบบใกล้ชิดที่ผาหมอกมิวาย แล้วไปผ่อนคลายชำระจิตที่น้ำตกถ้ำโสดา ครบครันทั้งน้ำตกและถ้ำอันสวยงาม

ตามรอย