สกลนคร

ส่งต่อให้เพื่อน

เที่ยวสกลนครเมืองพุทธศาสน์ พระธาตุห้าแห่ง แหล่งอารยธรรมสามพันปี จึงถูกขนานนามว่า "แอ่งธรรมะแห่งอีสาน" ถิ่นกำเนิดและพำนักของอริยสงฆ์ที่สำคัญเป็นที่เคารพบูชาของชาวไทยหลายท่าน อาทิ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร พระอาจารย์วัน อุตตโม หลวงปู่หลุย จันทสาโร หลวงปู่เทสก์ เทสก์รังสี สักการะพระธาตุเชิงชุม พระธาตุุศักดิ์สิทธฺ์คู่บ้านคู่เมือง แล้วไปชมความอัศจรรย์ อัฐธาตุแก้วผลึกของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่วัดป่าสุทธาวาส ดื่มด่ำความงดงามของสังเวชนียสถาน 4 ตำบล สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพานที่จำลองมาจากประเทศอินเดียภายในวัดถ้ำพวง สัมผัสความสวยงามของ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ เป็นสถานที่ประทับคราวเสด็จแปรพระราชฐานเยี่ยมพสกนิกร

ตามรอย