พม่า / ย่างกุ้ง

ส่งต่อให้เพื่อน

ย่างกุ้งเป็นเมืองใหญ่ และมีความสำคัญมากที่สุดในประเทศพม่า เนื่องจากในอดีตย่างกุ้งเคยเป็นเมืองหลวง ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการ และแหล่งธุรกิจที่สำคัญของประเทศ มีสถานที่น่าสนใจซึ่งได้รับการดูแลรักษาเป็นมรดกสืบต่อกันมา มีเสน่ห์หลากหลายที่น่าดึงดูดใจสำหรับนักท่องเที่ยว เนื่องจากภายในตัวเมืองมีเจดีย์หลายแห่งตั้งอยู่ทั่วไปทุกพื้นที่ให้เที่ยวชม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า โบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ของโลกอายุ 2,500 ปี ยอดบนสุดของเจดีย์ประดับด้วยทองคำแท้ห่อหุ้มหนัก 23 ตัน เพชร พลอยเม็ดใหญ่ และอัญมณีต่างๆ สวยงามมาก อีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจคือ วัดเจ้าทัตจี พระพุทธไสยาสน์ในวัดแห่งนี้ ซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดของประเทศ เป็นพระที่มีตาสวยงามที่สุดในประเทศ และสถานที่สวยงามไม่แพ้กันคือ เจดีย์โบตาทาวน์ นอกจากนี้ยังมีวัดบารมี ให้สักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้า หากต้องการเลือกซื้อสินค้าในย่างกุ้งขอแนะนำ “สก๊อตมาเก็ต” หรือ ตลาดโบโจ๊ก

1

พาเที่ยวในพม่า / ย่างกุ้ง
แผนที่พม่า / ย่างกุ้ง
ตามรอย